• نشست هماهنگی برگزاری آزمون طرح تربیت حافظان قرآن کریم در اشکذر
    با حضور مربیان طرح تربیت حافظان قرآن کریم نشست هماهنگی آزمون کتبی و شفاهی این طرح در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اشکذر برگزار شد.