• گزارشی از جلسه ملاقات مردمی «جوکار» با مردم اشکذر/
    گلایه ها از عدم مشارکت فولاد آلیاژی در توسعه اشکذر/مشکلات درمانی به زودی رفع خواهد شد/کمبود اعتبار در زمینه ی بهسازی راه های روستایی و شهری
    گزارشی از جلسه ملاقات مردمی «جوکار» با مردم اشکذر از گلایه ها از عدم مشارکت فولاد آلیاژی در توسعه اشکذر تا کمبود اعتبار در زمینه ی بهسازی راه های روستایی و شهری