• جلسه شورای فرهنگی و ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اشکذر تشکیل شد
    جلسه ستاد اقامه نماز و جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با حضور معاونت نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و سایر اعضا در محل سالن کنفرانس دانشگاه برگزار شد.