• مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری یزد:
    جشن میلاد حضرت امام حسن مجتبی(ع) در پارک بزرگ شهر و پارک آزادگان برگزار می شود
    مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری یزد از برگزاری جشن میلاد حضرت امام حسن مجتبی(ع) در پارک بزرگ شهر و پارک آزادگان یزد خبر داد.