• به مناسبت روز ملي خليج فارس
    جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان برگزیده استان یزد در اردکان آغاز به کار کرد
    به مناسبت دهم ارديبهشت ماه، روز ملي خليج فارس، جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان برگزیده استان یزد امروز رسما در شهر اردکان آغاز شد