• با حضور هنرمندان شش استان
    نخستین جشنواره منطقه ای هنرهای تجسمی خلیج فارس در یزد برگزار می شود
    نخستین جشنواره منطقه ای هنرهای تجسمی خلیج فارس، فردا پنجم اردیبهشت در گنجینه فرهنگ و هنر یزد آغاز به کار می کند