چهارمین جشنواره شعر مولانا از دریچه دور بین
چهارمین جشنواره استانی شعرمولانا با حضور پدرمشاعره ایران اسماعیل آذر در دانشگاه آزاد اشکذر برگزار شد.