• فیلمبرداری «دلبری» اشکذری تمام شد
    مراحل فیلم‌برداری «دلبری» دومین فیلم بلند سینمایی سید جلال دهقانی اشکذری پایان یافت.