• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟


  • فیلمبرداری «دلبری» اشکذری تمام شد
    مراحل فیلم‌برداری «دلبری» دومین فیلم بلند سینمایی سید جلال دهقانی اشکذری پایان یافت.