• برای نخستین بار در استان یزد صورت گرفت
    انجام عمل جراحی قلب با استفاده از سلول‌های بنیادی
    یک متخصص و جراح قلب یزدی از انجام عمل جراحی قلب با استفاده از سلول‌های بنیادی در استان یزد برای نخستین بار خبر داد