• +عکس
    برگزاری مسابقات گل کوچک جام گرامیداشت شهدای شهرستان اشکذر
    پنجمین دورهٔ مسابقات گل کوچک جام شهدای شهرستان اشکذر در محلهٔ حکیم آباد اشکذر برگزار شد.