• چشمه آب قُل با خواص درمانی در بخش خضرآباد
    چشمه آب قُل به‌عنوان یک اثر طبیعی در روستای کافی آباد که دارای خواص درمانی نیز است.