• شهردار اشکذر خبر داد
    نوسازی و بهسازی جاده ورودی اشکذر تا پایان سال ۹۴
    شهردار اشکذر از بهسازی و نوسازی جاده ورودی اشکذر براساس طرح جدید اداره راه وشهرسازی استان تا پایان سال خبر داد.
    گزارش تصویری/
    دوحادثه رانندگی در محور یزد اشکذر بر اثر لغزندگی
    بر اثر بارندگی ولغزندگی جاده سنتو در محور اشکذر به یزد دو حادثه همزمان رخ داد.