• Sabat Sabat
 • شهردار اشکذر خبر داد
  نوسازی و بهسازی جاده ورودی اشکذر تا پایان سال ۹۴
  شهردار اشکذر از بهسازی و نوسازی جاده ورودی اشکذر براساس طرح جدید اداره راه وشهرسازی استان تا پایان سال خبر داد.
  گزارش تصویری/
  دوحادثه رانندگی در محور یزد اشکذر بر اثر لغزندگی
  بر اثر بارندگی ولغزندگی جاده سنتو در محور اشکذر به یزد دو حادثه همزمان رخ داد.