• بازدید نماینده مردم یزد و اشکذر از عملیات اجرایی جاده ورودی روستای شحنه
    نماینده مردم یزد و اشکذر از عملیات اجرایی جاده ورودی روستای شحنه مسیر یزد خضرآباد کذاب بازدید کرد.