• رقابت سید جلال دهقانی با فیلم اولی ها مشهور سینما و تلویزیون
    رقابت سخت خانه ای کنار ابرها در بخش نگاه نو سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر با حضور با فیلم اولی ها مشهور سینما و تلویزیون