• Sabat Sabat
  • +عکس
    حسرت برد برای تیم سهیل در ثانیه های آخر
    تیم فوتسال سهیل اشکذر با تساوی برابر تیم سراسازان ابرکوه در ثانیه آخر بازی، در حسرت برد ماند.


    اولین برد تیم فوتسال سهیل اشکذر در لیگ استان
    تیم فوتسال سهیل اشکذر با شکست یاران رضوانشهر اولین برد خود در لیگ برتر استان را به دست آورد.