• Sabat Sabat

  • شهرداری اشکذر نیم فصل دوم لیگ را با برد آغاز کرد
    تیم شهرداری اشکذر، در اولین بازی دور برگشت لیگ برتر استان یزد، تیم کشاورز اردکان را شکست داد.