• + عکس
    ۳ امتیاز، عیدی تیم فرانتک اشکذر به هواداران
    تیم فوتبال فرانتک اشکذر در مقابل پاس میبد به برتری رسید.