• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • در ديداري تداركاتي:
    برد تیم امید شهرداری اشکذر در مقابل تیم رضوانشهر
    تيم اميد شهرداري اشكذر در ديداري دوستانه تيم رضوانشهر راشكست داد.