• در ديداري تداركاتي:
    برد تیم امید شهرداری اشکذر در مقابل تیم رضوانشهر
    تيم اميد شهرداري اشكذر در ديداري دوستانه تيم رضوانشهر راشكست داد.