• * نظرسنجی

    به نظر شما پیگیری کدامیک از مسائل ورزشی شهرستان، اولویت بالاتری دارد؟

  • Sabat

  • دیدار تیم های شهرداری اشکذر و منتخب تفت لغو شد
    به علت بارش برف در تفت، دیدار تیم های شهرداری اشکذر و منتخب تفت لغو شد.