• هفته سوم مسابقات فوتسال رده جوانان؛
    تیم سهیل اشکذر دومین شکست خود را تجربه کرد
    از هفته سوم مسابقات فوتسال رده جوانان؛ تیم سهیل اشکذر دومین شکست خود را تجربه کرد.