• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • هفته سوم مسابقات فوتسال رده جوانان؛
    تیم سهیل اشکذر دومین شکست خود را تجربه کرد
    از هفته سوم مسابقات فوتسال رده جوانان؛ تیم سهیل اشکذر دومین شکست خود را تجربه کرد.