• آمار

  • 9,295
  • 575
  • 12,477
  • 706
 • توصیه های حقوقی(2)
  چک برگشتی یا بلامحل
  چک به علت سهولت استفاده در بسیاری از دادوستدهای بین مردم مورداستفاده قرار می‌گیرد و از این جهت بسیار حائز اهمیت می‌باشد و ضرورت دارد تا مردم با قواعد اولیه مربوط به چک آشنا باشند.