• Sabat Sabat
  • رئیس سازمان حج و زیارت:
    توصیه مهم اوحدی درباره لپ‌تاپ‌ها و آی‌پدهای حجاج ایرانی
    رئیس سازمان حج و زیارت گفت: حجاج ایرانی از همراه‌ داشتن لپ‌تاپ‌هایی که محتواهای خاص دارند پرهیز کنند، چرا که این لپ‌تاپ‌ها در فرودگاه توسط سعودی‌ها بررسی می‌شود.