• یادداشت/
    «منطقه ویژه علم و فناوری» فرصت طلایی برای توسعه شهرستان اشکذر
    طرح منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد یکی از فرصت‌های طلایی توسعه برای استان است اما سهم شهرستان اشکذر از این توسعه چقدر است!؟