• مسئول دبیرخانه بین‌المللی یزد، حسینیه ایران خبر داد:
    حضور ۱۵۰ گردشگر خارجی در مراسم‌ عزاداری روز عاشورا اشکذر
    مسئول دبیرخانه بین‌المللی «یزد، حسینیه ایران» از حضور 150 گردشگر خارجی در مراسم‌ عزاداری روز عاشورا شهرستان اشکذر خبر داد.