• زمان اخذ رأی تا ساعت ۲۰امروزتمدیدشد
    ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 29 خود از تمدید زمان اخذ رای تا ساعت 20 امروز خبر داد.