• خبر فوری/
  وضعیت تعطیلی مدارس و ادارت در سطح استان یزد اعلام شد
  با اعلام مدیر کل روابط عمومی استانداری یزدکلیه ادارات ،بانکها و مدارس در سه مقطع و دانشگاهها در استان یزد فردا تعطیل اعلام شد.
  تکمیلی/
  مقاطع سه گانه آموزش و پرورش اکثرشهرهای استان یزد تعطیل اعلام شد/ بانک ها و ادارات استان یزد، با تأخیر فعالیت خود را آغاز می کنند
  مقاطع سه گانه آموزش و پرورش اکثرشهرهای استان یزد تعطیل اعلام شد. همچنین کلیه ادارات و بانک ها در سراسر استان یزد، روز سه شنبه 15 بهمن، با یک ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز می کنند.
  خبر فوری/
  مدارس دبستان و راهنمایی یزد تفت مهریز اشکذر و زارچ تعطیل اعلام شد
  در پی بارش برف در استان یزد مدارس استان در تعدادی از شهرستان ها مقاطع دبستان و راهنمایی تعطیل اعلام شد.