• آب، اداره ورزش و جوانان شهرستان اشکذر را به تعطیلی کشاند+عکس
    صبح امروز، مراجعان به اداره ورزش و جوانان اشکذر به دلیل بدهی آب این اداره پشت درب های بسته ماندند.