• آمار

  • 9,223
  • 555
  • 16,310
  • 929

 • مراسم تعزیه خوانی اشکذر از دریچه دوربین
  مراسم تعزیه خوانی همانند سنوات گذشته در حسینیه حاج سید اسماعیل اشکذر برگزار شد.