• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟


  • مراسم تعزیه خوانی اشکذر از دریچه دوربین
    مراسم تعزیه خوانی همانند سنوات گذشته در حسینیه حاج سید اسماعیل اشکذر برگزار شد.