• پس از اقامه نماز جمعه برگزار شد
    تظاهرات اعتراض آمیز نسبت به هتک حرمت پیامبر(ص) در خضرآباد +تصاویر
    همزمان با سراسر کشور، تظاهرات اعتراض آمیز نسبت به هتک حرمت پیامبر(ص) در بخش خضرآباد برگزار شد.