• تصویرگری آیات قرآن به رقابت گذاشته می‌شود
    معاون فرهنگي و امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان استان يزد از برگزاری مسابقه سراسری تصویرگری آیات قرآن با نام "نگاره" به منظور ترویج فرهنگ و آشنایی هرچه بیشتر با قرآن کریم خبر داد.