• کارشناسان و مسوولان مطرح کردند؛
    تصفیه فاضلاب روستاها؛ کمک به محیط زیست و تامین بخشی از آب
    خشکسالی های پیاپی و گرمای طاقت فرسای سال های اخیر در یزد موجب شده است تا ضرورت استفاده بهینه از آب های موجود و جلوگیری از هدر رفت آن به هر شکل ممکن بیش از پیش آشکار شود.