• آغاز فصل گرما و تکرار بوی نامطبوع تصفیه خانه فاضلاب یزد/ پشه امان مردم را بریده است
    گرما و تابش مستقيم نور خورشيد در يزد، نه تنها روزهاي تابستان بلكه روزهاي بهار را نيز براي مردم يزد گرم و طاقت فرسا مي كند اما چند سالي است كه مردم دشواري هاي گرما را به فراموشي سپرده اند زيرا عاملي سخت تر آنها را با روزهاي گرم تابستان درگير كرده و آن بوي نامطبوع و مزاحمت مگس و پشه هاي سمجي است كه در اطراف تصفيه خانه فاضلاب يزد پرسه مي زنند