• کارگر ۲۵ ساله راه سازی در زیر غلطک جان داد
    فرمانده انتظامی اردکان گفت : کارگر شرکت راه سازی مسیر اردکان به نایین بر اثر برخورد با یک دستگاه سواری پراید و پرتاب شدن به زیر غلطک جان خود را از دست داد.