• شهردار اشکذر خبر داد
    پروژه زیر گذر پل چرخاب اشکذر به پیمانکار واگذار شده است
    شهردار اشکذر با اشاره به اینکه پروژه احداث زیرگذر پل چرخاب برعهده راه آهن یزد است، از واگذاری این پروژه به پیمانکار خبر داد.
    +عکس
    برخورد هولناک کامیون با گله گوسفندان در اشکذر
    بر اثر برخورد کامیون خاور با گله گوسفندان در زیر پل چرخاب اشکذر بیش از 27 راس دام تلف شد.