• رئيس پليس راه آهن استان يزد خبر داد:
    پیرزن ۷۵ ساله در اثر برخورد با قطار یزد ـ تهران درگذشت
    رئيس پليس راه‌آهن استان يزد از مرگ پيرزن 75 ساله در برخورد با قطار مسافربري يزد در كيلومتر 751 خبر داد.