• یکی از استاد حوزه و دانشگاه :
    لزوم مراقبت مداحان در برابر ورود بدعت ها و خرافات
    یکی از استاد حوزه و دانشگاه در نشست تشکل‌های دینی و انجمن‌های اسلامی اشکذر بر لزوم مراقبت مداحان در برابر ورود بدعت ها و خرافات تاکید کرد.