حجت الاسلام اسماعیلی خبر داد:
برگزاری آزمون تخصصی هیئات مذهبی شهرستان اشکذر
آزمون تخصصی مسئولان هیئات مذهبی شهرستان اشکذر همزمان با سراسر کشوردر محل اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد.