• حجت الاسلام اسماعیلی خبر داد:
    برگزاری آزمون تخصصی هیئات مذهبی شهرستان اشکذر
    آزمون تخصصی مسئولان هیئات مذهبی شهرستان اشکذر همزمان با سراسر کشوردر محل اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد.