• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • +تصویر
    طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان در اشکذر شروع بکارکرد/هشدار رئیس اداره بهزیستی شهرستان اشکذر به والدین
    صبح امروز طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان در مهدقرآن اشکذر با حضور جمعی از مسئولین شروع بکار کرد.