• * نظرسنجی

    به نظر شما پیگیری کدامیک از مسائل ورزشی شهرستان، اولویت بالاتری دارد؟

  • Sabat

  • کارگردان شیار ۱۴۳ در زادگاهش تجلیل شد
    نرگس آبیار کارگردان فیلم شیار 143 در نشست نقد و بررسی این فیلم که در یزد برگزار شده بود، مورد تجلیل قرار گرفت.