• آمار

  • 8,701
  • 397
  • 13,940
  • 637

 • تجلیل ازخادمان فعال عرصه سواد آموزی در شهرستان اشکذر
  درجلسه ای با حضور مسئولین استان و شهرستان از مدیران و آموزشیاران فعال عرصه ی سواد آموزی اشکذر تجلیل شد.