• اصحاب فرهنگ و هنر استان یزد بیمه تکمیلی می شوند
    مسئول صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران استان یزد گفت: اصحاب فرهنگ و هنر استان يزد بيمه تكميلي مي شوند