• رئیس شورای اسلامی شهر اشکذر خبر داد
    آغاز عملیات ساخت بیمارستان حضرت زینب اشکذر با حضور نایب‌رئیس مجلس
    مراسم آغاز عملیات ساخت بیمارستان حضرت زینب اشکذر فردا صبح با حضور نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.