• /جشن ملی، شادی و شور/
    رییس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد؛ مشارکت بیش از ۹۰ درصد یزدی‌ها در انتخابات
    مشارکت یزدی‌ها در این دوره از انتخابات به بیش از 90 درصد رسید و بیش از 620 هزار برگ تعرفه مصرف کردند.