• فرماندار اشکذر:
    مبنای تصمیم گیری ما در شهرستان بر اساس خرد جمعی است/بودجه و اعتبارات شهرستان در سال جاری ۲۷ درصد کاهش یافته
    فرماندار اشکذر در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرستان اشکذر، با حضور اعضای شوراهای شهر و روستا اظهار داشت: بودجه و اعتبارات شهرستان در سال جاری 27 درصد کاهش یافته است.