• سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان اشکذر:
    مسجد «حاجی کاظمی» بندرآباد مرمت شد
    سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان اشکذر گفت: بناي تاريخي مسجد حاجي كاظمي روستاي بندرآباد با صرف اعتباري بالغ بر یکصد و بیست میلیون ريال مرمت شد.