• رئیس اداره اوقاف اشکذر:
    آرامش بهاری در مسجد ریگ رضوانشهر رتبه اول بازدیدهای شهرستان را به خود اختصاص داد
    رئیس اداره اوقاف اشکذر گفت: طی ایام نوروز بیش از 100 هزار مسافر نوروزی از اماکن و بقاع متبرکه این شهرستان بازدید کردند که مسجد ریگ رضوانشهر با ویژه برنامه آرامش بهاری رتبه اول بازدیدهای نوروزی داراست.

    نشست آموزشی خادمین بقاع متبرکه و مساجد برگزار شد
    نشست آموزشی خادمین بقاع متبرکه و مساجد در اشکذر برگزار شد.