• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • در اجرای طرح بسيج ملي كاهش مصرف نمك در شهرستان اشكذر؛
    خداحافظی دانش آموزان رضوانشهری با چیپس و پفک
    در اجرای طرح بسيج ملي كاهش مصرف نمك در شهرستان اشكذر، دانش آموزان رضوانشهری با مصرف چیپس و پفک خداحافظی کردند.