• ویزیت رایگان مردم روستاهای بخش خضرآباد توسط بسیج جامعه پزشکی یزد
    همزمان با سالروز میلاد حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) به همت بسیج جامعه پزشکی استان یزد و با همکاری مرکزبهداشتی درمانی کافی آباد تمام بیماران روستاهای خضرآباد در یک روز کاری به طور رایگان ویزیت شدند.