• + عکس
    دیدار با اصناف بسیجی پیشکسوت شهرستان اشکذر به مناسبت هفته بسیج
    در آستانه هفته بسیج، مسول سازمان بسیج اصناف سپاه الغدیریزد با اصناف بسیجی پیشکسوت شهرستان دیدار کرد.