• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • + عکس
    دیدار با اصناف بسیجی پیشکسوت شهرستان اشکذر به مناسبت هفته بسیج
    در آستانه هفته بسیج، مسول سازمان بسیج اصناف سپاه الغدیریزد با اصناف بسیجی پیشکسوت شهرستان دیدار کرد.