• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟


  • آغاز بارش برف در شهر اشکذر
    بارش برف در اشکذر از ساعتی پیش آغاز شد.