• آغاز بارش برف در شهر اشکذر
    بارش برف در اشکذر از ساعتی پیش آغاز شد.